Coma Jilemnice s.r.o. - topení | voda | odpady | komíny | plyn

Coma Jilemnice s.r.o.
V Jilmu 229
514 01 Jilemnice
tel. 481 543 052
e-mail: info@coma.jilemnice.cz

Coma Jilemnice: sídlo firmy

Základní údaje o firmě:

Název: COMA JILEMNICE s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Adresa: Náchodská 94, Praha 9
Provozovna: V Jilmu 229, 514 01 Jilemnice

Statutární zástupce:
Ing. Janouch Leoš, Ing. Mazánek František
Zástupce ve věcech smluvních a technických:
Ing. Mazánek František

IČO: 281 98 492, DIČ: CZ28198492
Telefoní číslo: 481 543 052 , 608 975 223
E-mail:
coma@jilemnice.cz, mazanek@coma.jilemnice.cz

Charakteristika a zaměření firmy:

Firma zabývá dodávkou, montáží a servisem v oblasti topení, vodoinstalací a plynárenství. V topenářské oblasti je to zemní plyn, ELTO, tuhá paliva, propan butan, tepelná čerpadla. Postupně se činnost rozšířila o drobné stavební práce, kominictví,měření spalin, montáže a servis topných zařízení na topné oleje, samozřejmě i s dodávkou paliva. Obrat firmy je z 90 % tvořen v oblasti plynárenství a topení. V současné době ve firmě pracuje 12 kvalifikovaných pracovníků včetně 3 svářečů se státními zkouškami. Technické zabezpečení firmy v současné době poskytne zákazníkovi 4 kompletně vybavené montážní party a dvě servisní vozidla, která jsou k dispozici zákazníkovi v nouzi sedm dní v týdnu.

Ve firmě pracujeme se všemi druhy materiálů, které jsou běžně k dispozici, a to železem počínaje, přes měděná potrubí a konče speciálním vícevrstvým plastovým potrubím. V oblasti servisu na plynová a olejová zařízení jsme oprávněnými smluvními servisními partnery přibližně 70% značek prodávající se na našem trhu. Firma úzce spolupracuje se smluvními stavebními a elektroinstalačními firmami a je schopná kompletních dodávek.